BIPT Examen informatie 2024

Wat je moet weten om je examen in Brussel af te leggen

Hoe kan ik me inschrijven voor een examen?

Daarvoor stuur je een mail naar het adres examen [@] bipt.be met je naam, voornaam, adres, telefoonnummer en een kopie van beide zijden van je identiteitskaart.

Als je een examen van niveau C wil afleggen, gelieve dan het attest toe te voegen waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor een praktische test van een erkende vereniging.

Denk eraan dat je minstens 12 jaar moet zijn om aan een examen deel te nemen.

De examens zelf gaan door in de kantoren van het BIPT

Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35 - B-1030 Brussel.

Een afspraak minstens drie weken voor de gewenste examendatum op het, 02 226 88 53 of 57. (Bellen tussen 9 en 12 uur.)

Het inschrijvingsgeld voor het radioamateur B of C-examen bedraagt € 50,62.

Opgelet: De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van de uitnodiging die door het BIPT is opgestuurd, en voor zij die voor het basis examen (ON3) gaan ook het certificaat van de praktijkproef.

Welk examen kan ik afleggen? Zijn er verschillende examens?

Er zijn verschillende niveaus van examens, van beginnend tot ervaren.

Voor beginners (ON3):

Het C-examen (basis bedieningscertificaat) bestaat uit 30 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen.
Een goed antwoord telt voor 1 punt ; een slecht antwoord of een afwezigheid van antwoord telt voor 0 punten. Om te slagen moet men 80 % van de punten behalen.
Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.
Om aan dit examen deel te nemen is een attest nodig waaruit blijkt dat men geslaagd is voor een praktische test, georganiseerd door een door het BIPT erkende radioamateurvereniging.

Voor novicen (ON2):

Het B-examen (novice bedieningscertificaat) bestaat uit 38 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen (20 vragen die bettrekking hebben op techniek, 10 vragen die betrekking hebben op wetgeving en 8 vragen die betrekking hebben op procedures).
Een goed antwoord telt voor 1 punt ; een slecht antwoord of een afwezigheid van antwoord telt voor 0 punten. Om te slagen moet men minstens 50 % van punten voor elke examenonderdeel.
Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.

Voor deskundigen (ON4-5,6,7,8):

Het A-examen (HAREC bedieningscertificaat) bestaat uit 48 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen (30 vragen die bettrekking hebben op techniek, 10 vragen die betrekking hebben op wetgeving en 8 vragen die betrekking hebben op procedures).
Een goed antwoord telt voor 1 punt ; een slecht antwoord of een afwezigheid van antwoord telt voor 0 punten. Om te slagen moet men minstens 50 % van punten voor elke examenonderdeel.
Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.